Organisationskultur

Kulturen är den osynliga hand som driver vår organisation, som avgör vilka beslut som fattas och hur vi agerar i olika situationer. Denna osynliga hand är den viktigaste hävstången för att uppnå resultat i en verksamhet, i team och som individer.

Amarill hjälper verksamheter att utveckla en kultur som driver utveckling och resultat – tack vare ett väl utvecklat samarbete där människor tar ansvar för sina arbetsrelationer och såväl egna som gemensamma resultat med hjälp av Arbinger Institutes internationellt utvecklade och beprövade modeller och verktyg.