Ledarutveckling

Vill du utveckla ditt ledarskap? Vill du förstå hur du kan arbeta för att öka tilliten till dig som ledare och för att åstadkomma bättre resultat? Amarill arbetar med ledarutveckling på alla nivåer i organisationen. Utvecklingsprogram erbjuds både som öppna utbildningar eller anpassade individuellt för varje företag, grupp eller person.

Upplägget omfattar oftast gemensam utbildning i grupp och/eller personlig coachning.

All utbildning är mycket interaktiv där genomgångar varvas med diskussion, praktisk övning och arbete kring aktuella frågeställningar för deltagarna. Fokus är de människonära delarna av ledarskapet.

Personlig chefscoachning sker individuellt under konfidentiella former.