Konflikthantering

Har du en konflikt eller mobbingsituation som du inte vet hur du ska hantera? Känner du att minskad arbetsglädje och trivsel påverkar dig och gruppen negativt? Känner du att du skulle behöva ett professionellt, utomstående stöd som kan se på situationen med ofärgade ögon och arbeta för en lösning? Amarill hjälper grupper och individer att hantera konflikter, som blivit fastlåsta eller svårlösta för organisationen, de involverade och ansvariga chefer.

Konflikter är en del av samspelet mellan människor.
I grupper och mellan människor finns oenigheter och åsiktsskillnader. De är många gånger bra och för utvecklingen framåt. Men ibland övergår hälsosamma oenigheter i låsta konflikter som påverkar medarbetarnas trivsel, hälsa, samarbete och arbetsinsats.

När vi arbetar med konflikter eller mobbing utgår vi alltid från den unika situationen och de involverade individerna. Beroende behoven och komplexiteten, använder vi oss i samråd med er av olika angreppssätt, redskap och kompetenser.

Vårt arbete med konflikthantering är lösningsinriktat med energi och fokus på att handla för att uppnå en hållbart förbättrad situation för samtliga involverade parter.