Utveckling för hållbara resultat

Amarill utvecklar ledare, medarbetare, grupper och organisationer för att uppnå hållbara resultat. Tillsammans med våra kunder vill vi utveckla förhållningssätt och arbetssätt som leder till mätbara resultat.

När vi söker stöd att utveckla eller förändra, söker vi indirekt också förståelse för hur vi
själva måste utvecklas för att klara utmaningarna vi står inför. Amarill har kompetens, erfarenhet och förståelse för många av de behov av utveckling och utmaningar eller situationer som människor, ledare och verksamheter möter eller står inför.

Amarill AB representerar Arbinger Institute i Sverige och arbetar med Arbingers internationellt beprövade modeller och verktyg för utveckling av ledare, medarbetare och organisationer.

Arbingerlogo

För mer information: www.arbingerinstitute.se eller www.arbinger.com