Om Amarill

Amarill AB grundades 1999 och arbetar med utveckling av ledare, medarbetare, grupper och organisationer för att uppnå bestående effekter och hållbara resultat.

Grundbultarna i alla våra uppdrag är resultat, hållbarhet och en positiv syn på människors förmåga att växa och utvecklas. Tillsammans med våra kunder vill vi utveckla de förhållningssätt och arbetssätt som leder till mätbara resultat.

Vi kombinerar beprövade metoder och verktyg med ständig utveckling, erfarenhetsutbyte och utbildning inom Sverige och internationellt. Vår drivkraft är att möta våra kunders olika utmaningar med stor lyhördhet och kompetens.

Amarills  kompetens bygger på mångårig erfarenhet av utveckling av individer och organisationer i ett stort antal verksamheter och branscher, både privata och offentliga.

Amarill AB representerar sedan 2012 Arbinger Institute i Sverige och och arbetar med Arbingers internationellt beprövade modeller och verktyg för utveckling av ledare, medarbetare och organisationer. De är utformade för att säkerställa ett högt individuellt ansvarstagande och att alla insatser i organisationen fokuserar på och bidrar till verksamhetens gemensamma mål och resultat.
För mer information: www.arbingerinstitute.se eller www.arbinger.com